درخواست همکاری

مدرسه حقوقی کسب و کار از کلیه متخصصین و واجدین شرایط که علاقه مند به فعالیت در محیطی حرفه ای هستند دعوت به همکاری می کند با پرکردن فرم زیر، به ما این امکان را بدهند که در صورت نیاز از همکاری آن ها بهره مند شود.
علاقمندان می توانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی صلاحیت های فردی، برای مصاحبه و دعوت به همکاری با آن ها تماس گرفته شود. بدیهی است پرکردن فرم اطلاعات فردی، هیچ تعهدی در خصوص الزام به استخدام ایجاد نمی کند، خواهشمندیم در پر کردن فرم زیر نهایت دقت و صداقت را داشته باشید  تلفن: +1 (420) 899 4400
  ایمیل: hello@codebean.co

  شعبه تعران
  یوسف آباد – خیابان اسدآبادی کوچه چهلم

  ساعات کاری:
  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 14